Om oss


Varmt välkommen till Tågabo Kennel!


Jag som står bakom kenneln heter Sandra Lindell. Jag bor tillsammans med min man och våra barn utanför Sundsvall i Västernorrland. Vår gård ligger högt beläget ovanför Indalsälvens vackra dalgång och vi har en helt fantastisk natur runt omkring oss. Vi vistas mycket ute i skog och mark och hundarna är såklart alltid med. Jag har en bakgrund som webbdesigner och fotograf, något jag delvis är verksam inom även idag.


Kenneln startades för 20 år sedan med rasen Vit herdehund. Tågabo var en bland de första kennlarna i Sverige att föda upp Vit Herdehund. Jag har varit delaktig i processen med att få rasen godkänd i Sverige och i Svenska Kennelklubben. Jag var även engagerad i arbetet med att få rasen ansluten till Svenska Brukshundklubben några år senare.


Även fast Vit Herdehund engagerat mig stort så har Schäfer, Shetland Sheepdog, Labrador och Chihuahua funnits i vår familj under många år och idag finns även Schäfer och Sheltie med i vår uppfödning sedan flera år tillbaka. Under en period var jag också aktiv i draghundsporten och arbetade en del med draghundar av kortdistanslinjer. Något som varit otroligt lärorikt!

Inom hunderiet är jag utbildad hundinstruktör, jag har mest riktat in mig mot viltspår samt problembeteende/problemhund och flockdynamik. Just problembeteende och flockdynamik ämnen som intresserar mig stort och något jag som jag genom åren djupt engagerat mig i. Jag är en av initiativtagarna till flockpromenaderna som brukar äga rum i Sundsvall med omnejd. En grupp där hundägare samlas, tränar och promenerar tillsammans i flock med sina hundar. Ibland är vi så många som ett 30-40 tal hundar och hundägare! Flockpromenaderna är nu inne på sitt 10:e år och är väldigt uppskattat bland hundägare.
(Se Sundsvalls hundpromenad sällskap på Facebook)


I övrigt inom området hund har jag en bakgrund som mentalfigurant, styrelsemedlem, avelsråd, ordförande för olika hund klubbar. Har gått utbildningar i genetik, etologi och mentalitet. Jag har också haft det otroliga privilegiet att lärt känna genetiker Per Erik Sundgren. En otroligt hängiven man som gett mig mycket insikter och förståelse runt avel och genetik.


Tankar kring avel


Målsättningen i min avel är ett långsiktigt, hållbart avelsarbete med sunda hundar. Varje kull har för mig ett syfte som sträcker sig långt mycket längre än bara kullen i sig, de är en del av ett långsiktigt mål eller vision. Avel är något som kräver självinsikt och ödmjukhet. Det kräver att man kan se både brister och styrkor hos en linje för att kunna föra rasen/linjen framåt.

Avelsarbete är en process, oftast under flera generationer och inget som är gjort i en handvändning. Önskar man en speciell egenskap, ett speciellt utseende eller kanske avla bort ett speciellt sjukdomsanlag så kräver detta långsiktiga mål och strategier.


Min avels inriktning är en allroundhund. En medelaktiv, balanserad hund som är förig och lättjobbad utan stress. En godmodig individ med en sund exteriör som passar till sport/tävling/utställning och/eller som en trevlig kamrat och familjemedlem.


Jag har valt att i mitt avelsarbete ej låsa mig vid endast vissa linjer utan väljer att försöka se helheten och individen samt vad den möjligen kan tillföra vår avel på lång/kort sikt.


Förutom de vanliga utvärderingarna så som ögonlysning, HD/ED röntgen osv så använder jag mig också av utvärdering via hälsoenkäter. Något som alla valpköpare medverkar i med något års mellanrum. Detta för att vi ska kunna fånga upp och kartlägga även andra viktiga bitar i vår avel som kanske inte annars syns.


Återigen, varmt välkommen till Tågabo!

Har du frågor och/eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss



(C) Kennel Tågabo
Design by: Tågabo

Följ oss på Instagram