Hälsoundersökning

Just nu skickar vi ut en enkät till er som har hund från Tågabo Kennel.
Syftet med denna undersökning är att få vetskap, underlag och statistik på vår avel, detta är otroligt viktigt för framtida avelsarbete.
Enkäten kommer att skickas ut cirka 3-4 gånger under hundens liv då mycket kan förändras i hundens hälsostatus med stigande ålder. För avelsarbetet är det viktigt att följa upp vad som händer i linjen även långsiktigt då vissa problem och sjukdomar debuterar först senare.

Otroligt tacksam om så många som möjligt kan delta i undersökningen. Har vi missat att skicka enkäten till just dig så maila då till tagabo(a)outlook.com så skickar vi den till dig.

SONY DSC