Information vid valpköp

Om du är intresserad av valp från oss så vill vi att du:

  • HD/AD kollar hunden vid ca 18 månaders ålder
  • Mentalbeskriver hunden vid ca 18 månaders ålder
  • Informerar och har en dialog med uppfödaren vid eventuell sjukdom eller problem med hunden.
  • Att du deltar i de utvärderingar vi gör via hälsoenkät som skickar ut med några års mellanrum.
  • Vi har inget krav att du som valpköpare måste tävla med din hund. Dock vill vi att du är insatt om hur respektive ras fungerar och att du utefter hundens behov erbjuder den aktivering och ett meningsfult liv.

Vi erbjuder:

  • Prisreducering vid valpköp till återkommande valpköpare
  • Prisreducering vid valpköp till dig som kör upp din Tågabohund till SBCH, SLCH, TJH, SE RallyCh osv

SONY DSC