Våra valpars uppväxt

Samhället idag ställer stora kvar på vad våra hundar ska klara av. De ska vara sociala och trevliga mot människor, barn, andra hundar och djur, klara av att följa med dig som ägare i diverse olika miljöer utan att reagera med rädsla eller aggressivitet.

Till viss del ligger olika beteenden/rädslor mm nedärvda, dock har vi som ägare och uppfödare en otroligt stor chans att kunna påverka valpen i en positiv riktning under uppväxten.

Mellan 3-12 veckor infaller något som brukar kallas socialiseringsfas. Under denna period är valpen väldigt öppen och mottaglig för nya intryck och lär sig väldigt snabbt. En valp som får positiva erfarenheter av människor, andra hundar, djur, miljöer under denna tid har en större chans att växa upp till en stabil och harmonisk hund.
Man har i forskning sett att valpar som ej får någon mänsklig kontakt under denna period eller ej får uppleva olika miljöer blir väldigt tillbakadragna och rädda.

Vår filosofi är att försöka ge valparna den bästa start i livet de möjligen kan få och vi lägger ner mycket tid på utvecklig och socialisering av våra småttingar.
Våra valpar brukar få prova lite olika miljöer, olika underlag. Träffa olika människor, barn och djur. Få följa med på små promenader i skog och mark, bli vana vid koppel och halsband samt även träna bilåkning mm.

När valparna flyttar, vanligtvis vid 8 veckors ålder har du som ny ägare en stor möjlighet att fortsätta lägga en bra grund för valpen. Socialiserinsfasen innebär som sagt att valpen är mer mottaglig för nya intryck och lär sig fort. Det är viktigt att valpen under denna period får fortsatta positiva intryck från sin omvärld. Du har också chans att lägga en bra grund för träning genom att träna kontaktövningar och annat som kan vara till nytta för framtiden.

fb3fb5fb6fb8

fb1fb3fb4fb5fb6fb7